ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี แอนด์ ที ยูนิฟอร์ม

P & T UNIFORM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102553000331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2553 พ.ศ. (13 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/10/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 748/75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 (แก้วเงินทอง 1) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก