ห้างหุ้นส่วนสามัญ กันเอง กันเอง

GUN-AENG GUN-AENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102553000277
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2553 พ.ศ. (13 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/9/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 284 ซอยอินทรพิทักษ์ 1 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ