ห้างหุ้นส่วนสามัญ กลาส เทค แอนด์ อลูมินั่ม

GLASS TECH & ALUMINUM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กลาส เทค แอนด์ อลูมินั่ม (ID: 0102553000188) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/8/2553 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5-7-9 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102553000188
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/8/2553 พ.ศ.
(13 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/8/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง