ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค็อบ เทคโนโลยี

KOP TECHNOLOGY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค็อบ เทคโนโลยี (ID: 0102553000161) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/7/2553 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 511 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102553000161
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/7/2553 พ.ศ.
(13 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
28/7/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง