ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามร่วมไทย

SIAMROMTHAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102553000153
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2553 พ.ศ. (13 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
21/7/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9 ซอยรามคำแหง 164 แยก 9 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52213 กิจกรรมการบริการสถานที่จอดยานพาหนะ