ห้างหุ้นส่วนสามัญ จอลลี่ กู๊ด

JOLLY GOOD REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102553000056
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/4/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 495,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 168 ซอยนาคนิวาส 38 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ