ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอฟฟี่ เอ็กซเพรส

COFFEE EXPRESS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102552000273
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2552 พ.ศ. (14 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/12/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 ซอยวชิรธรรมสาธิต 49 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์