ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชีวิตมีสุข

SHE-WIT MEE SUK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชีวิตมีสุข (ID: 0102552000231) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/10/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมโรงพยาบาล มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102552000231
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/10/2552 พ.ศ.
(14 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/10/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ
วัตถุประสงค์
86101 กิจกรรมโรงพยาบาล

บริษัทที่คล้ายคลึง