ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีบีเอ็ม การจัดการ

PBM MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102552000214
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2552 พ.ศ. (14 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
16/9/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 862/47 อาคารรัชดาซิตตี้ 18 อาคารไพลิน ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า