ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.แอล.ที. อพาร์ทเม้นท์

T.L.T. APARTMENT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.แอล.ที. อพาร์ทเม้นท์ (ID: 0102552000141) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/6/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 17/8 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง* เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ เกสต์เฮ้าส์ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102552000141
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/6/2552 พ.ศ.
(15 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
30/6/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
55102 เกสต์เฮ้าส์

บริษัทที่คล้ายคลึง