ห้างหุ้นส่วนสามัญ มาร์ค แพท แฮร์สไตลิ่ง

MARK PAT HAIRSTYLING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ มาร์ค แพท แฮร์สไตลิ่ง (ID: 0102552000087) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/5/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 220 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการแต่งผม มีทุนจดทะเบียน 800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102552000087
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/5/2552 พ.ศ.
(15 ปี 2 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/5/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
96103 กิจกรรมการแต่งผม

บริษัทที่คล้ายคลึง