ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอแม็กกาซีนแอนด์เซอร์วิส

I-MAGAZINE AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102550000462
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/10/2550 พ.ศ. (16 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/10/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 808/333 หมู่ที่ 10 ซอย143 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น