ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.เอ.เอส.พาวเวอร์ซัพพลาย

T.A.S POWER SUPPLY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.เอ.เอส.พาวเวอร์ซัพพลาย (ID: 0102550000454) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/10/2550 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 181/191 ซอยนวลจันทร์ 32 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102550000454
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/10/2550 พ.ศ.
(16 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/10/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง