ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอดู เคเทอริ่ง

I DO CATERING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอดู เคเทอริ่ง (ID: 0102550000446) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/10/2550 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์เก้า ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการด้านการจัดเลี้ยง มีทุนจดทะเบียน 110,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102550000446
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/10/2550 พ.ศ.
(16 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
10/10/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
110,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง