ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนหน

THANAHON REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนหน (ID: 0102550000411) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/8/2550 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 162 ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102550000411
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/8/2550 พ.ศ.
(16 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
30/8/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง