ห้างหุ้นส่วนสามัญ สหไท กรุงเทพ

SAHATHAI BANGKOK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102550000357
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2550 พ.ศ. (16 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/7/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 134 ซอยจำเนียรสุข3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม