ห้างหุ้นส่วนสามัญ โกลบอล เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ตติ้ง

GLOBAL TRADING AND EXPORTING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102550000110
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 90/265 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต