ห้างหุ้นส่วนสามัญ แก้วฟ้า จุฬามณี

KAEWFA CHULAMANEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102549000489
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/12/2549 พ.ศ. (17 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/12/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1564/61 หมู่ 6 ซอยหมู่บ้านพิบูลย์ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96304 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์