ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีคิว-สมาร์ท

EQ-SMART REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102549000331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/9/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 64/98 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล อาคารเอ ชั้นที่ 2 ห้อง 205/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85423 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ