ห้างหุ้นส่วนสามัญ คิงดอมออฟอะควาเรี่ยม

KINGDOM OF AQUARIUM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102548000159
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2548 พ.ศ. (19 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/4/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194 หมู่บ้านศรีรับสุข ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ