ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี ดี คาเมร่า แอนด์ เซอร์วิส

D D CAMERAS & SERVICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102548000116
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2548 พ.ศ. (19 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 54 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์