ห้างหุ้นส่วนสามัญ วอชแอทโฮม

WASH AT HOME LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102548000108
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2548 พ.ศ. (19 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 38/116 ไบรตันเพลส ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96201 การบริการซักรีด (ยกเว้น โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)