ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีแอนด์เอ ครีเอทีฟ มีเดีย

P & A CREATIVE MEDIA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102548000086
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2548 พ.ศ. (19 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
15/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2038/51 ซอยนาทอง ถนนประชาราษฎร์สงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 70201 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์