ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามภูมินทร์

SIAMPHUMIN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102547000325
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2547 พ.ศ. (19 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/8/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22/1 หมู่ 6 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23932 การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก