ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที-เร้นท์

T-RENT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102547000261
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2547 พ.ศ. (19 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/6/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 46/181 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 63111 กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล