ห้างหุ้นส่วนสามัญ ออล ฟอร์เวิด

ALL FORWARD REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ออล ฟอร์เวิด (ID: 0102547000228) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/5/2547 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 143/245 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมไปรษณีย์ มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102547000228
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/5/2547 พ.ศ.
(20 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/5/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
53100 กิจกรรมไปรษณีย์

บริษัทที่คล้ายคลึง