ห้างหุ้นส่วนสามัญ รีเสริชมาเก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

REASEARCH MARKETING (THAILAND) REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102547000058
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2547 พ.ศ. (20 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/2/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 649/98 หมู่ที่ 1 ซอยศรีนคร 1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 63120 เว็บท่า