ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฐากร แอนด์ หฤทัย (กรุงเทพฯ)

THAKORN HERUETAI (BANGKOK) REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102547000040
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2547 พ.ศ. (20 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
5/2/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 11 ซอยลาดพร้าว 106 แยก 1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์