ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้านช้างไทย รวมสินค้า

BAN CHANG THAI ALL KINDS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102546000143
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/9/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/53 ซอยเพียรมานะ ถนนอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก