ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมขลาเจ้าพระยา

MEKKALA PHYA REGISTERED REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมขลาเจ้าพระยา (ID: 0102546000135) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/9/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 979/9 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก กิจการหลักคือ การบริการอาหารสำหรับกิจการขนส่ง มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102546000135
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/9/2546 พ.ศ.
(20 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
23/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง