ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรีน เวคเตอร์ส คอนโทรล คอนซัลแตนท์

GREEN VECTORS CONTROL CONSULTANT REG.ORD.PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102545000298
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2545 พ.ศ. (21 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/10/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 89/93 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 81293 กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัด