ห้างหุ้นส่วนสามัญ คาลิเมโร ทราเวล

CALIMERO TRAVEL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102545000182
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 74/135 ชั้น 9 อาคารลิฟวิ่งเพลส 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่