ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวนทองปอนด์

SUAN THONG POND LTD.,PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวนทองปอนด์ (ID: 0102545000140) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/5/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 136/11 ซอยสวนผัก 49 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102545000140
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/5/2545 พ.ศ.
(22 ปี 1 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
28/5/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง