ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิรนี เอ็นเตอร์ไพร์ส

SRISANEE ENTERPRISE LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102545000131
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/5/2545 พ.ศ. (21 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/5/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 44/133 หมู่บ้านบุรีรมย์ หมู่ที่ 7 ถนนหทัยราษฎ์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 69200 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี