ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัญชีมิตรภาพ

VCA OFFICE LTD.,PART

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102544000219
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2544 พ.ศ. (22 ปี 6 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/10/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9/425 ชั้น 2 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย