ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทองดี บอร์ดี เซอร์วิส

TONGDEE BODY SERVICE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102544000111
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2544 พ.ศ. (22 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
15/6/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 136/9 ตรอกนอกเขต ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45202 การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆ ที่คล้ายกัน