ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอมพิวเตอร์ แกลเลอรี่

COMPUTER GALLERY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102540000176
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2540 พ.ศ. (26 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
25/7/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/131 หมู่ที่ 2 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์