ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรีนริเวอร์

GREEN PIVER REGISTERDE ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102539000176
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/10/2539 พ.ศ. (27 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/10/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 57/17 หมู่ที่ 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน