ห้างหุ้นส่วนสามัญ กมลกัลย์

LAMOLGAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กมลกัลย์ (ID: 0102538000121) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/10/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 241/4 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102538000121
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/10/2538 พ.ศ.
(28 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/10/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง