ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิฟฟ์

DIFF REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102538000091
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2538 พ.ศ. (28 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/7/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 6/341-4 ซอยรามคำแหง 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46442 การขายส่งเครื่องหอม