ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไฮแมกซ์ คอมมูนิเคชั่น

HIGH MAX COMMUNICATION REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102536000256
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2536 พ.ศ. (30 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/11/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 109/76 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 26302 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย