ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปิติพรนาวี

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปิติพรนาวี (ID: 0102533000042) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/3/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 11/169 ตรอกการเคหะแห่งชาติ ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง มีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102533000042
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/3/2533 พ.ศ.
(34 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/3/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง