ห้างหุ้นส่วนสามัญ สังเวียนการช่าง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สังเวียนการช่าง (ID: 0102532000120) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/7/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 48 ซอยหน้าวัง ถนนอุณากรรณ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด มีทุนจดทะเบียน 60,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102532000120
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/7/2532 พ.ศ.
(34 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
25/7/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง