ห้างหุ้นส่วนสามัญ กฤษดา ตียากุล

KRISADA TEEYAKUL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102532000081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2532 พ.ศ. (35 ปี 30 วัน ที่แล้ว)
18/5/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 128,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 95/63 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า