ห้างหุ้นส่วนสามัญ โกลเด้น ซเทรท เซอร์วิสเซส

GOLDEN STRAIT SERVICES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ โกลเด้น ซเทรท เซอร์วิสเซส (ID: 0102531000207) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/8/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 181/5 ซอยวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102531000207
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/8/2531 พ.ศ.
(35 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/8/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง