ห้างหุ้นส่วนสามัญ แสนชัย

SAEN CHAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แสนชัย (ID: 0102531000142) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/6/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 301/148 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การหล่อเหล็ก มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102531000142
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/6/2531 พ.ศ.
(36 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/6/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
24311 การหล่อเหล็ก

บริษัทที่คล้ายคลึง