ห้างหุ้นส่วนสามัญ สองวงกลม

BI-CYCE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102531000037
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2531 พ.ศ. (36 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/3/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 297/15 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา* เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45405 การบำรุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์