ห้างหุ้นส่วนสามัญ หอพักสตรีกงไกรลาศ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102530000246
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2530 พ.ศ. (36 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/8/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 118/13-16 ซอยหมู่บ้านเสรี ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55901 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา