ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจวัฒนาไลท์ติ้ง

KIJVATANA LIGHTING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102530000068
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2530 พ.ศ. (37 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/3/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 86 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน