ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.อี.ไมนิ่ง

T.E. MINING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.อี.ไมนิ่ง (ID: 0102529000068) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/1/2529 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4 ซอยปุณณวิถี 8 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102529000068
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/1/2529 พ.ศ.
(38 ปี 5 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
30/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง